Otwórz Konto Firmowe
Godne Polecenia i zgarnij

do 900 zł od Santander Banku Polska*
+
oraz 150 zł od Bankier.pl**
 1. 1
  Zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o konto – masz czas do 5.08.2019 r.
 2. 2
  W ciągu m-ca od złożenia wniosku podpisz umowę o prowadzenie konta
 3. 3
  Spełnij warunek aktywności w ciągu dwóch miesięcy od daty otwarcia konta
 4. 4
  O przyznaniu nagrody dowiesz się do 31.12.2019 r.

Kampania została zakończona.

Dziękujemy wszystkim za udział!


Aktualne promocje są dostępne na stronie zgarnijpremie.pl

Nota prawna

Organizatorem „Promocji dla przedsiębiorców” jest Santander Bank Polska S.A. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 1 kwietnia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Czas trwania promocji wynosi 24 miesiące od chwili przystąpienia do promocji. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na Santander.pl oraz pod nr infolinii 61 885 15 50 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Organizatorem promocji „Zgarnij premię z kontem firmowym Godnym Polecenia Santander Bank Polska” jest Bonnier Business Polska Sp. z.o.o.. „System Partnerski Bankier.pl” jest serwisem afiliacyjnym do którego prawa przysługują Bonnier Business Polska Sp. z o. o. działający w oparciu o stosowny regulamin. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 28 czerwca 2019 do 5 sierpnia 2019. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://godnepolecenia.zgarnijpremie.pl. Santander Bank Polska S.A. współpracuje z Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

Organizatorem programu „Polska Bezgotówkowa” jest Fundacja Polska Bezgotówkowa. Regulamin programu dostępny jest na stronie polskabezgotowkowa.pl. Dofinansowaniem są objęte terminale zaraportowane do Fundacji w latach 2018-2020. Santander Bank Polska S.A. współpracuje z Elavon Financial Services Designated Activity Company.

2019 © Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Stan na 28.06.2019 r.