Otwórz Konto Firmowe
Godne Polecenia i zgarnij

do 900 zł od Santander Banku Polska*
+
oraz 150 zł od Bankier.pl**
 1. 1
  Zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o konto – masz czas do 5.08.2019 r.
 2. 2
  W ciągu m-ca od złożenia wniosku podpisz umowę o prowadzenie konta
 3. 3
  Spełnij warunek aktywności w ciągu dwóch miesięcy od daty otwarcia konta
 4. 4
  O przyznaniu nagrody dowiesz się do 31.12.2019 r.

Zmiana hasła

Nota prawna

Organizatorem „Promocji dla przedsiębiorców” jest Santander Bank Polska S.A. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 1 kwietnia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Czas trwania promocji wynosi 24 miesiące od chwili przystąpienia do promocji. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na Santander.pl oraz pod nr infolinii 61 885 15 50 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Organizatorem promocji „Zgarnij premię z kontem firmowym Godnym Polecenia Santander Bank Polska” jest Bonnier Business Polska Sp. z.o.o.. „System Partnerski Bankier.pl” jest serwisem afiliacyjnym do którego prawa przysługują Bonnier Business Polska Sp. z o. o. działający w oparciu o stosowny regulamin. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 28 czerwca 2019 do 5 sierpnia 2019. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://godnepolecenia.zgarnijpremie.pl. Santander Bank Polska S.A. współpracuje z Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

Organizatorem programu „Polska Bezgotówkowa” jest Fundacja Polska Bezgotówkowa. Regulamin programu dostępny jest na stronie polskabezgotowkowa.pl. Dofinansowaniem są objęte terminale zaraportowane do Fundacji w latach 2018-2020. Santander Bank Polska S.A. współpracuje z Elavon Financial Services Designated Activity Company.

2019 © Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Stan na 28.06.2019 r.